Deze koningen hebben voor jullie het Hiernamaals gelaten, laat hen dan met het wereldse.

De slechtste onderdaan is degene die het wereldse achterna zit met daden van het Hiernamaals.

Geen...