Deze koningen hebben voor jullie het Hiernamaals gelaten, laat hen dan met het wereldse.

De slechtste onderdaan is degene die het wereldse achterna zit met daden van het Hiernamaals.

Geen overlevering van de Boodschapper van Allah heeft mij bereikt, of ik handelde hiernaar, ook al was dit zwaar.

Ik heb geen enkele dirham uitgegeven aan het bouwen van huizen.

Als onwrikbaar geloof zich in het hart nestelt, dan vliegt dit uit blijdschap naar het Paradijs.

Wie verheugd is met het wereldse, zal vrees voor het Hiernamaals uit zijn hart ontnomen zien worden.

Al-Hasan al-Basri zei:

Goed zijn voor de buren houdt niet in het afhouden van kwaad, maar het verdragen van kwaad.

Wie van het wereldse houdt, zal vinden dat liefde voor het Hiernamaals uit zijn hart verdwijnt.

Iedere dag wordt er omgeroepen: ,,Ik ben een nieuwe dag en een getuige over jouw daden.

Een persoon verricht een zonde waardoor hij ontnomen wordt van air max het nachtgebed.

Iedere gemeenschap heeft haar afgoden en de afgoden van deze gemeenschap zijn de dirham en de dinar.
O zoon van Adam, je bent niets anders dan een aaneenschakeling van dagen. Wanneer dan een dag voorbij is gegaan, is een deel van jou voorbij gegaan.

Wij weten van niets zwaarders dan het verduren in de nacht en het uitgeven van het bezit.

De gelovige is in dit wereldse leven als een gevangene die streeft naar het zich bevrijden van zijn ketenen. Hij waant zich niet veilig, totdat hij Allah ontmoet.

Godsvrucht zal onder de godsvruchtigen blijven, zolang zij vele toegestane zaken zullen laten uit angst te vervallen in verboden zaken.

Ash-Shaafici zei:

Wie godsvrucht niet met de gepaste achting acht, komt geen achting toe.

Gulheid en vrijgevigheid bedekken de tekortkomingen in het wereldse en het Hiernamaals.

Drie zaken die het zwaartst zijn: ,,Vrijgevig zijn ten tijde van tekortkoming, vroomheid ten tijde van afzondering en het vertellen van de waarheid tegen iemand van wie je iets verlangt of wie je vreest.

Kennis is datgene wat nut heeft, niet datgene wat onthouden wordt.

Wie zijn broeder in het geheim vermaant, heeft hem geadviseerd. En wie hen openlijk vermaant, heeft hem te schande gemaakt.

Voldaanheid verhardt het hart, verzwaart het lichaam en verhindert scherpzinnigheid.