De Algerijnse president is tegen elke vorm van bemiddeling tussen Rabat en zijn regering en dreigt met meer maatregelen als het conflict verder escaleert.