De stand van de corona-epidemie in Nederland is 'zorgelijk'.