De afscheidingsbeweging Polisario-Front geniet geen status bij de Verenigde Naties (VN).