ls een ruimterots ooit recht op de aarde afkomt, is het dan nog mogelijk om de dreigende catastrofe te voorkomen?