Oversterfte nam in heel Europa sterk toe in de herfst.