Het aantal zelfdodingen onder jongeren tot 30 jaar lag vorig jaar 15 procent hoger dan in eerdere jaren.