Results 1 to 4 of 4

Thread: Wat zegt de kleur van urine over je gezondheid?

 1. #1

  Default Wat zegt de kleur van urine over je gezondheid?

  Wat zegt de kleur van urine over je gezondheid?

  Normaal gesproken is menselijke urine helder en lichtgeel tot felgeel van kleur. Urine kan echter van geur en kleur veranderen door bepaalde voeding, het gebruik van bepaalde medicijnen, schommelingen van je bloedsuikerspiegel (bijvoorbeeld bij diabetes mellitus), schommelingen van je hormoonhuishouding (bijvoorbeeld tijdens een zwangerschap) en schommelingen van je vochthuishouding (bijvoorbeeld door het drinken van veel water). Het veranderen van de kleur van je urine kan echter ook duiden op een onderliggende ziekte of aandoening. Zo kan urine licht, donker of kleurloos worden, of wit, grijs, bruin of zwart van kleur. In dit artikel bespreken we waar de afwijkende kleur van je urine op kan wijzen.

  Urine is wit van kleur – Hoe ontstaat witte urine?

  Wanneer je urine wit van kleur is kan dat duiden op fosfaturie. Fosfaturie betreft een verhoogd gehalte aan fosfaatzouten in de urine. In dat geval komt de witte urine vaak pas op het eind van een plasbeurt, omdat fosfaten relatief zwaar zijn en neerslaan. Fosfaturie is niet per definitie gevaarlijk. Het kan wel irriteren en in sommige gevallen nierstenen veroorzaken. Je kunt jezelf testen op fosfaturie door urine op te vangen en te vermengen met een beetje azijn. Als de urine helder wordt is er niets aan de hand. Zo niet, contacteer dan uit voorzorg je huisarts. Witte urine kan ook duiden op een lekkage of overstroming van het lymfestelsel naar de urinewegen of de nieren (chylurie). Dit komt met name voor bij hyperfosfaterurie en plasmacytoom. Een melkachtig troebele urine duidt veelal op pyurie (witte bloedcellen in de urine)
  Urine is grijs van kleur – Hoe ontstaat grijze urine?

  Grijze of grijsachtige urine kan de voorloper zijn van nierstenen. Nierstenen beginnen vaak als microscopisch klein gruis, maar kunnen ook zo groot worden dat ze onbeschrijflijke pijn veroorzaken tijdens het plassen. Het drinken van voldoende water (evt. met citroensap), voldoende bewegen en het slikken van extra vitamine A kan bevorderlijk zijn. Wanneer je pijn of branderigheid ervaart tijdens het plassen kun je maar beter uit voorzorg contact opnemen met je huisarts.
  Urine is bruin van kleur – Hoe ontstaat bruine urine?

  Urine word onder meer bruin wanner deze afgebroken eiwitten bevat, zoals hemoglobine of spiereiwitten. Het bruin kleuren van de urine kan zodoende onder meer duiden op alvleesklierkanker, een nieraandoening, myeloomvorming, maar zich ook voordoen tijdens een zwangerschap. Een leverziekte kan de urine lichtbruin kleuren door uitstoot van bilirubine (een stof die vrijkomt bij de afbraak van oude rode bloedcellen). Hepatitis, geblokkeerde galwegen of een verstopping kleurt de urine meestal bierbruin.
  Urine is zwart van kleur – Hoe ontstaat zwarte urine?

  Wanneer iemand lijdt aan melanomen (huidkanker die ontstaat uit pigmentcellen), dan kan diens urine zwart kleuren. Zwarte urine duidt dus meestal op uitscheiding in de urine van melanine, een organisch huidpigment. Ook ochronose kan de urine voorzien van een zwarte kleur. Ochronose is een stofwisselingsafwijking van een aminozuur, dat zorgt voor de uitscheiding van de kleurstof alkapton. Deze kleurstof kleurt niet alleen de urine zwart, maar soms ook bindweefsel, kraakbeen en huid.
  Urine is rood van kleur – Hoe ontstaat rode urine?

  Rode urine wijst doorgaans op hematurie. Hematurie is het verschijnen van bloed in de urine. Bloed in de urine kan zichtbaar zijn, maar ook onzichtbaar. Wanneer een aandoening gepaard gaat van zichtbaar bloedverlies, dan kan er sprake zijn van een ernstige blaas- of nieraandoening zoals een blaas- of niertumor, glomerulonefritis, nierstenen, niercysten, sikkelcelziekte en hydronefrose. Wanneer je urine rood is, duidt dat overigens lang niet altijd op bloedverlies. Zo kan ook het eten van rode bietjes of rode kool je urine rood kleuren. Bij twijfel is het raadzaam om een huisarts te raadplegen.
  Urine is purper van kleur – Hoe ontstaat purperkleurige urine?

  Wanneer je urine purper (paars-rood) van kleur is, kan dat betekenen dat je lijdt aan de erfelijke stofwisselingsziekte porfyrie. Porfyrie komt van het Griekse ‘porphuros’, dat purper betekent. Porfyrie is een verzamelterm voor een aantal ziekten die ontstaan door stoornissen in de opbouw van hemoglobine, de stof die zuurstof transporteert van de longen naar de lichaamscellen, en kooldioxide in omgekeerde richting.
  Urine is licht – Hoe ontstaat urine van een lichte kleur geel?

  De gele kleurstof in urine wordt uitgescheiden door de nierbuisjes. Urine wordt sterk verdund wanneer er in korte tijd veel water wordt gedronken. Hierdoor kan de urine lichtgeel van kleur tot vrijwel kleurloos worden. Lichtgele tot kleurloze urine getuigt dus van een lage concentratie nierkleurstoffen, maar zegt doorgaans niks over je gezondheid.
  Urine is donker – Hoe ontstaat urine van een donkere kleur geel?

  De gele kleurstof in de urine wordt nooit terug opgenomen. Urine is daarom veel donkerder van kleur wanneer iemand in korte tijd veel vocht verliest, bijvoorbeeld door transpiratie tijdens het sporten. Het vochtpercentage van de urine wordt daardoor kleiner en de concentratie kleurstoffen groter. Donkergele urine getuigt dus van een hoge concentratie nierkleurstoffen, maar zegt doorgaans niks over je gezondheid. Ook ochtendurine is vaak donker van kleur omdat je tijdens de nachtrust veel transpireert. Donkergele urine kan soms echter ook wijzen op de ziekte geelzucht.
  Urine is troebel – Hoe ontstaat troebele urine?

  Troebele urine wijst doorgaans op pyurie: de aanwezigheid van etter of pus in de urine, bijvoorbeeld door een urinewegontsteking of plasbuisontsteking. Dit gaat vaak gepaard met jeuk, branderigheid en pijn tijdens het plassen en afscheiding van bloed in de urine. Bij dit soort constateringen dien je direct een afspraak met de huisarts te maken. Troebele urine kan echter ook worden veroorzaakt door zoutkristallen van urinezuur of fosforzuur.
  De kleur van urine – Conclusie

  De kleur van je urine heeft lang niet altijd iets te betekenen; zo kunnen geneesmiddelen en synthetische kleurstoffen je urine de meest rare kleuren geven, zoals groen, blauw, bruin, zwart, rood en oranje. Bij de volgende symptomen kun je echter maar beter contact opnemen met je huisarts:

  • Twijfel en bezorgdheid
  • Pijn bij het plassen (strangurie)
  • Bloedverlies bij het plassen (hematurie)
  • Witte, troebele urine door witte bloedcellen (leukocyturie)

  Een huisarts kan je eventueel medicijnen voorschrijven zoals Flavoxaat of Urispas of je doorverwijzen naar een specialist voor microscopisch onderzoek van het urinesediment of biochemisch onderzoek van de urine.

 2. #2

 3. #3

  Default

  Wat is urine en wat zegt het over je gezondheid ?

  Urine is een vloeistof met afvalstoffen die via de urinebuis vanuit de blaas wordt afgevoerd en zo het lichaam verlaat.
  Door onze stofwisseling komen er stoffen vrij die het lichaam niet (meer) nodig heeft. Deze stoffen komen eerst door onze nieren waar het bloed wordt gefilterd en de afvalstoffen komen hierna in de blaas terecht.

  De blaas is een soort opslagreservoir en als deze vol is, krijgen we van de hersenen een teken dat we de blaas moeten legen.

  De samenstelling van urine is water, ureum (dit is een afvalproduct dat ontstaat tijdens de eiwitstofwisseling in de lever) en zouten zonder koolstofatomen zoals metalen en water. Dit worden ook wel anorganische zouten genoemd. Het lichaam kan hier niks mee en wordt dus uitgescheiden via de urine.

  Ondanks dat urine een afvalproduct is van het lichaam, is het niet giftig. Het bevat echter wel stoffen die de huid en ogen kunnen irriteren.
  Er kan zelfs weer drinkbaar water verkregen worden uit urine nadat het op een bepaalde manier is bewerkt.

  Hoe gaat de urineproductie in zijn werk

  Allereerst wordt in de glomerulus (zeeflichaampje dat bestaat uit haarvaten) water met bepaalde stoffen uit het bloed geperst. Bloedcellen en eiwitten blijven achter in het bloed.

  De glomerulus wordt omhult door een bekervormig membraan dat uit één cel dikte bestaat en dus een poreuze wand heeft. Dit heet het kapsel van Bowman.
  Deze 2 orgaantjes vormen samen het lichaampje van Malpighi.

  Nadat de urine door de glomerulus is gegaan wordt het door dit kapsel geperst waarna de urine verder de nierbuisjes in gaat. Dit zijn lange en kronkelige buisjes (tubuli contorti) die naar de urineblaas lopen.
  Hier worden bepaalde stoffen weer afgegeven aan het bloed zoals glucose, water en NaCl oftewel keukenzout.

  Doordat er veel water wordt geresorbeerd blijft er uiteindelijk maar ongeveer 1,5 liter urine over wat we ook daadwerkelijk uitplassen. Maar hier wordt vooraf eerst ongeveer 180 liter ‘voorurine’ geproduceerd die door de lichaampjes van Malpighi gaan.

  Wat zegt urine over je gezondheid

  Eiwit in urine.
  Tijdens zware inspanning, medicijngebruik of een infectie kan het voorkomen dat er een kleine hoeveelheid eiwit in de urine voorkomt.
  Maar in principe hoort er geen eiwit in voor te komen.
  Het kan voorkomen door nierschade waardoor de nieren niet goed kunnen werken.

  Albumine (eiwitmolecuul) verzorgt onder andere het transport van stoffen in het bloed.
  In een gezonde situatie kan het niet uit de haarvaten treden en speelt het een belangrijke rol bij de juiste druk in de bloedvaten.

  Microalbuminurie is een afwijking waarbij albumine in verhoogde mate aanwezig is in de urine.

  Iedereen heeft een bepaalde hoeveelheid in de urine en het is normaal als dit minder dan 20 mg/L is.
  Is de uitslag 20 – 200 mg/L dan wordt het microalbuminurie genoemd.
  Dit geeft verhoogde kans op hart- en vaatziektes, trombose en nierfalen.
  Is de uitslag boven de 200 mg/L dan wordt het macroalbuminurie genoemd en verhoogd het risico op bovenstaande ziektes nog meer.


  Afwijkende kleuren
  Urine kan verschillende kleuren hebben. Dit komt door de hoeveelheid vocht wat door de nieren wordt uitgescheiden.
  Normaal is de kleur geel maar helder van kleur. Ze zeggen weleens dat als je er door de kleur heen nog een krant kan lezen dat dit dan goed is.

  Urine waarbij weinig vocht is uitgescheiden is dus geconcentreerde urine en dit is dan donkergeel tot oranje van kleur.
  Als je heel veel hebt gedronken kan de urine zelfs waterhelder zijn.
  Bepaalde kleurstoffen zoals de rode kleur van bietjes of bij gebruik van bepaalde medicijnen kan de urine sowieso een andere kleur geven.
  Het is overigens normaal dat de eerste ochtendurine altijd donkerder is. Dit komt om de nieren tijdens de slaap weinig water uitscheiden.

  Andere oorzaken van verkleuringen kunnen schommelingen in de hormoonhuishouding zijn zoals bij zwangerschap of overgang.

  Bruinrood
  Als de urine bruinrood van kleur is dan kan dit wijzen op een ontsteking in de lever. Deze kleur wordt veroorzaakt door teveel urobiline (bruine galkleurstof die door de darmen wordt afgegeven aan de lever)
  Als er een ontsteking in de lever is, dan kan de urobiline niet meer goed worden verwerkt en wordt dit door de nieren uitgescheiden.

  Door bepaalde tumoren in bijv. de blaas, nierbekken of de nieren kan er bloed in de urine terechtkomen. Dit ziet er dan rossig, bruinrood of zelfs dieprood uit van kleur.
  Maar ook door een ongeluk (trauma) waarbij de nieren of blaas zijn beschadigd of een blaasontsteking en nier- of blaasgruis/stenen kunnen bloed geven bij de urine.

  Donkerbruin
  Als er zich een afsluiting bevind van de galwegen dan kan de bilirubine (kleur van gal die in de milt voorkomt) niet worden afgevoerd en wordt dit dus via de urine afgescheiden.

  Als er zich door een fistel een verbinding heeft plaatsgevonden tussen de urinebuis en de endeldarm, dan kan de ontlasting in de urine terechtkomen en omgekeerd. Dit kan dan een donkerbruine kleur van de urine geven, maar ruikt tevens ook vaak naar feces (ontlasting)

  Troebel of schuim
  Als er witte bloedcellen in de urine bevinden duidt dit vaak op een infectie van de urinewegen. (Pyurie) Het uit zich in troebele urine.

  Dit hoeft echter niet altijd zo te zijn. Vaak is het onschuldig en ontstaat het door een neerslag van onoplosbare zouten bij het afkoelen.

  Men kan een schuimende urine hebben wanneer men een aandoening heeft aan de nierfilters. Dit wordt ook wel glomerulonefritis genoemd. Hierbij zijn de ‘filters’ van de nier(en) ontstoken en kunnen de nieren niet normaal functioneren.
  Wanneer dit gebeurt lekken er vaak bloedcellen en grote eiwitmoleculen via de kapotte nierfilters naar de urine wat normaal in het bloed zou moeten blijven.

  Wanneer men glomerulonefritis heeft kunnen er ook andere verschijnselen voorkomen zoals vaker moeten plassen, opgezwollen gezicht met dikke ogen en opgezwollen benen en voeten, verlies van eetlust en kortademigheid.
  Bij een schuimende en/of troebele urineafscheiding kan men jeuk, een branderig gevoel of pijn bij het plassen ervaren.

  Wacht bij deze symptomen niet te lang om de huisarts te raadplegen.

  Witte urine
  Wanneer er veel zouten in de urine zit, kan de urine witter van kleur zien.
  Dit kan een irriterend gevoel geven tijdens het plassen en in sommige gevallen kan het nierstenen veroorzaken.
  Wanneer er een lekkage tussen het lymfestelsel en de urinewegen bevindt, kan dit ook witte urine geven.

  Grijze urine
  Deze kleur kan wijzen op beginnende nierstenen. Dit begint vaak als heel klein gruis dat in de urine met een microscoop te zien is.
  Het is dan belangrijk om voldoende te drinken. Een glas water met wat citroensap (het liefst vers) kan de steenvorming van urinestenen remmen.

  Ga sowieso altijd langs de huisarts wanneer je ziet dat de urine grijzig van kleur is en wanneer je pijn of een branderig gevoel ervaart bij het plassen.

  Veel of weinig plas
  Gemiddeld plassen we per dag zo’n 1,5 tot 2 liter urine per dag uit.
  Wanneer men per dag méér dan 2 liter plast, spreekt men van polyurie. Dit kan worden veroorzaakt door:

  Veel water drinken, alcoholgebruik, veel cola of koffie drinken, sommige nieraandoeningen, diabetes en door afwezigheid van het hormoon ADH (anti-diuretisch hormoon). Hierbij houden nieren geen water vast.

  Wanneer men minder dan een 0.5 liter per dag plast, spreekt men van oligurie. Dit kan worden veroorzaakt door nierfalen (door omstandigheden werken de nieren minimaal of niet), uitdroging of shock.  Ga altijd langs de huisarts wanneer je pijn of een branderig gevoel ervaart tijdens het plassen, bloed in de urine ziet, aanhoudende witte en/of troebele urine hebt.

  Uiteraard bij twijfel en bezorgdheid staat de huisarts als het goed is ook altijd voor je klaar.

 4. #4

  Default

  Dank je voor het mee plaatsen recepten

Similar Threads

 1. welke kleur??
  By Carpe Diem in forum Onzin voor je leven!
  Replies: 59
  Last Post: 28-03-2011, 11:37
 2. Hoe goed schat je jouwn gezondheid en wat doe je ervoor
  By IMO in forum Gezondheid & Uiterlijk
  Replies: 5
  Last Post: 03-01-2011, 04:21
 3. nieuwe kleur
  By sanae_magrbialady in forum Onzin voor je leven!
  Replies: 16
  Last Post: 02-06-2009, 11:54
 4. Je gezondheid begint met een goede ontbijt
  By True in forum Gezondheid & Uiterlijk
  Replies: 31
  Last Post: 13-05-2009, 01:27
 5. Werkstuk: Bewegen en gezondheid
  By True in forum Studie, Business & Reizen
  Replies: 13
  Last Post: 19-04-2009, 02:29

Members who have read this thread: 0

There are no members to list at the moment.

Bladwijzers

Bladwijzers

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •